Usługi inżynierskie dla klientów indywidualnych

Firma oferuje kompleksowe świadczenie usług inżynierskich dla klientów indywidualnych, w tym:

 • Projekty budowlane
  • budynków mieszkalnych
  • budynków gospodarczych
  • garaży
  • przebudowy, nadbudowy, rozbudowy budynków
 • Inwentaryzacje architektoniczne
 • Ekspertyzy budowlane, ocena stanu technicznego budynków
 • Nadzory inwestorskie, pełnienie funkcji kierownika budowy
 • Kosztorysy, wyceny
strona-główna_fbrp_wnętrze-scaled

Na życzenie inwestora zapewnimy pełną obsługę procesu inwestycyjnego

- od prac wstępnych, jak uzyskanie dokumentacji geodezyjnej, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, uzyskanie warunków technicznych dostaw mediów, itp.; po reprezentowanie inwestora przed organami administracji budowlanej, uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie nadzór nad wykonywanymi pracami budowlanymi i oddanie obiektu do użytkowania.