Usługi inżynierskie dla klientów indywidualnych

Firma oferuje kompleksowe świadczenie usług inżynierskich dla klientów indywidualnych, w tym:

 • Projekty budowlane
  • budynków mieszkalnych,
  • budynków gospodarczych,
  • garaży,
  • przebudowy, nadbudowy, rozbudowy budynków;
 • Inwentaryzacje architektoniczne;
 • Ekspertyzy budowlane, ocena stanu technicznego budynków;
 • Nadzory inwestorskie, pełnienie funkcji kierownika budowy;
 • Kosztorysy, wyceny;

Na życzenie inwestora zapewnimy pełną obsługę procesu inwestycyjnego - od prac wstępnych, jak uzyskanie dokumentacji geodezyjnej, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, uzyskanie warunków technicznych dostaw mediów, itp.; po reprezentowanie inwestora przed organami administracji budowlanej, uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie nadzór nad wykonywanymi pracami budowlanymi i oddanie obiektu do użytkowania.

Zakres terytorialny w zasadzie ogranicza się do terenu powiatu krakowskiego ziemskiego, w szczególności do gmin Jerzmanowice - Przeginia, Skała, Wielka Wieś, Krzeszowice, Sułoszowa.

Kontakt

FBRP Jacek Prawda
32-049 Przeginia 38
Tel. 505 153 983
E-mail: